Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 ¤ Adószámunk: 15761859-2-10

Érdekképviseleti forma


Intézményünkben a jogszabályokban meghatározottak szerint folyik a gyermekek érdekeinek képviselete, védelme. Folyamatosan működik a Gyermekönkormányzat és az Érdekképviseleti Fórum. A gondozottakat öt fő választott fiatal képviseli a Gyermekönkormányzatban, akiknek összetétele lefedi az intézet szakmai egységeiben nevelkedő csoportokat. Az önkormányzat szükség szerint, de legalább évente egy alakalommal ülésezik, segítő nevelő az igazgatóhelyettes. Az ülésekre minden esetben meghívást kap a gyermekjogi képviselő. Kettő főt delegál a testület az Érdekképviseleti Fórumba.

A szervezeti egységek szakmai programjában illetve a házirendekben is megtalálhatóak a gyermeki jogokat tartalmazó kitételek. Ezekben az iratokban részletesen szabályozzuk a gyermekek jogait és kötelezettségeit, a jutalmazás és fegyelmezés szabályait, a gyermekek vagyonvédelmét.


Érdekképviseleti Fórum működésenek szabályai

Gyermekönkormányzat szervezeti és működési szabályzata
Pályázatok
Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség

Copyright © 2021 HMGYK - Minden jog fenntartva

Akadálymentesítési nyilatkozat