Bankszámla számunk: 10035003-00312600-00000000 Adószámunk: 15761859-2-10

Jogszabályok
Az intézmény működését meghatározó főbb jogszabályok

 

▪ - Magyarország Alaptörvénye (2011.04.25)

 

▪ - 2013.évi V.törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

▪ - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI törvény.

 

▪ - A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

(IX.10.) Korm.rendelet.

 

▪ - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a

személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.)

NM.rendelet.

 

▪ - A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

szóló 513/2013(XII.29.) Korm.rend.

 

▪ - A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és

vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő

tanfolyamról szóló 29/2003.(V.20.) ESzCsM rendelet.

 

▪ - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény.

 

▪ - A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok

és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

szóló 235/1997.(XII.17.) Korm.rendelet.

 

▪ - A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló

8/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet.

 

▪ - A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet.

 

▪ - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

 

▪ - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény.

 

▪ - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.

(XII.26.) Korm.rendelet.

 

▪ - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.törvény.

 

▪ - A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény.

 

▪ - A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi

XXXIII.törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet.

 

▪ - A számvitelről szóló 2000.évi C.törvény.

 

▪ - Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény.

MAGYISZ